Chia sẻ Poll

Poll liên kết

500 px
350 px
250 px
Xem trước

xem trước widget:

Chiều rộng - Chiều cao px - px

Đóng xem trước
! Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ Phiên bản trình duyệt của bạn không được tối ưu hóa cho Toluna, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt phiên bản mới nhất Nâng cấp
Chính sách bảo mật của chúng tôi chi phối tư cách thành viên của bạn, bạn có thể truy cập tại đây. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Giống như thế giới ngoại tuyến, cookie giúp mọi thứ tốt hơn. Để hiểu thêm về cookie mà Toluna đang sử dụng, hãy tìm hiểu Chính sách Cookies của chúng tôi.

Đồ họa thông tin Nhấn vào đây để hiển thị thêm
60% 178 Bình chọn
40% 120 Bình chọn
298 người bình chọn
Vâng, tôi thích ý tưởng này 262 Bình chọn

Vâng, tôi thích ý tưởng này
88%
Không, tôi không thích ý tưởng này 25 Bình chọn

Không, tôi không thích ý tưởng này
8%
Tôi không biết 11 Bình chọn

Tôi không biết
4%
Sao chép vào clipboard

Sắp xong rồi

Để tạo nội dung trên cộng đồng

Xác nhận Email/gửi lại
Không, cảm ơn, tôi chỉ đang xem

OK
Hủy bỏ
Quá trình đăng nhập Facebook của chúng tôi đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng nhập email Facebook của bạn để nhận liên kết tạo mật khẩu.
Vui lòng nhập
Hủy bỏ
Chúng tôi đang xử lý...
Trang web của Toluna sẽ đẹp hơn khi bạn tải lên một hình ảnh.
Tải lên